Projecten

Projecten

Binnen Beter Samen in Noord werken we aan diverse projecten die allemaal tot doel hebben om integrale zorg en welzijn te bevorderen.

Sociale benadering dementie

lees meer

Transmurale zorg bij patiënten met een heupfractuur of herseninfarct (CVA)

lees meer

Ouderen in kwetsbare posities op de SEH

lees meer

Betere zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

lees meer

Schulden op de werkvloer

lees meer

Gezond Noord

lees meer

Schuldenaanpak Kansrijke Start

lees meer

Centrale toegang voor inwoners met langdurige zorg, zoals ernstige psychiatrische aandoeningen, verbeteren

lees meer

Matching van inwoners met nieuwe huurwoningen

lees meer

Betere signalering SEH achterliggende klachten bij pijn op de borst en passende zorg AFGEROND

lees meer