Betere signalering SEH achterliggende klachten bij pijn op de borst en passende zorg AFGEROND

Betere signalering SEH achterliggende klachten bij pijn op de borst en passende zorg AFGEROND

Op de spoedeisende hulp (afgekort SEH) worden inwoners met klachten van pijn op de borst geholpen. Inwoners die vaker op de SEH komen met dit soort klachten, maar waarbij geen fysieke oorzaak is, hebben baat bij andere hulp. Deze inwoners worden op de SEH gesignaleerd en de huisarts wordt geïnformeerd. De huisarts kijkt of deze inwoners op een andere manier geholpen kan worden. Dit is uit te breiden naar andere doelgroepen.

Dit project is afgerond. 

Dit betekent voor de Noorderling dat er vanuit de SEH ook gekeken wordt naar mogelijke andere problemen, en de huisarts sneller wordt betrokken om deze in kaart te brengen.​

Wat levert het op?

Beter Samen in Noord heeft oog voor de meerdere en complexe problemen van inwoners en zet in op het breder en beter signaleren van problemen op andere levensterreinen. Hierdoor kan voor veel klachten die de inwoners ervaren, andere hulp en ondersteuning worden ingezet dan een medisch behandeling. Als gevolg van het beter signaleren van problemen op andere levensterreinen, is de verwachting dat inwoners beter worden geholpen en minder klachten zullen houden. Uiteindelijk komen de inwoners minder vaak op de spoedeisende hulp terecht omdat zij passende zorg en welzijn krijgen.

Betrokken organisaties

  • Het Bovenij ziekenhuis,
  • Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
  • Huisartsenpraktijken

Projectleider

Carolien Schagen, C.Schagen@BovenIJ.nl