Transmurale zorg bij patiënten met een heupfractuur of herseninfarct (CVA)

Transmurale zorg bij patiënten met een heupfractuur of herseninfarct (CVA)

Allereerst houdt transmurale zorg in dat zorg door meerdere zorgverleners wordt aangeboden, bijvoorbeeld het krijgen van zowel thuiszorg als huisartsenzorg. De afkorting CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, dit is een andere naam voor een beroerte oftewel herseninfarct.

Passende transmurale zorg leidt ertoe dat een patiënt betere zorg door de keten ontvangt en minder lang is opgenomen in het ziekenhuis. Voor mensen met heupfracturen of CVA verbeteren we het zorgpad en werken we o.a. toe naar een daling van het aantal ligdagen in zorginstelling en sneller functieherstel en –behoud. Dit betekent voor de Noorderlingen dat zij minder lang in het ziekenhuis verblijven bij een heupfractuur of CVA, en eerder naar een revalidatie/herstelplek, of met ondersteuning naar huis gaan

Wat levert het op?

Het verhogen van de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg voor kwetsbare inwoners in Noord, waarbij de behoefte van de kwetsbare inwoner centraal staat, de verborgen zorgvraag het uitgangspunt is en de te leveren zorg/ondersteuning gericht is op het creëren van ervaren meerwaarde voor de kwetsbare inwoner.

Betrokken organisaties

  • Het BovenIJ ziekenhuis
  • Evean
  • Cordaan
  • Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Projectleider

Carolien Schagen, C.Schagen@BovenIJ.nl