Ouderen in kwetsbare posities op de SEH

Ouderen in kwetsbare posities op de SEH

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) komt er meer nadruk te liggen op preventie van opnames van kwetsbare ouderen. Ook vanuit het perspectief van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ligt de nadruk op het zolang mogelijk vitaal blijven, zowel lichamelijk als sociaal en mentaal. Dit betekent voor de Noorderling dat zij de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Transmuraal worden de volgende onderwerpen met elkaar besproken en verbeterdoelen opgesteld:
1. Hoe voorkomen we met elkaar dat een kwetsbare oudere met een verkeerde zorgvraag op de SEH wordt gezien
2. Hoe voorkomen we met elkaar dat een kwetsbare oudere met een zeer beperkte medische indicatie wordt opgenomen in het ziekenhuis

Wat levert het op?

Kwetsbare ouderen zijn snel en goed in beeld. Kwetsbare ouderen komen op de juiste plek terecht met passende zorg of hulp. Betere kwaliteit van leven van de kwetsbare ouderen door minder opnames zonder ziekenhuisindicatie en minder (her)presentaties op de SEH. Dit alles wordt data gedreven gemonitord.

Betrokken organisaties:

  • BovenIJ ziekenhuis 
  • Evean 
  • Cordaan
  • Huisartsenpraktijken  

Projectleider:

Carolien Schagen, C.Schagen@Bovenij.nl