Schuldenaanpak Kansrijke Start

Schuldenaanpak Kansrijke Start

De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn cruciaal voor het verdere verloop van de ontwikkeling en gezondheid. Geldzorgen binnen gezinnen kunnen de ontwikkeling en gezondheidsstatus van een kind enorm verstoren. Hierdoor krijgen kinderen geen kansrijke start.

De Buurtteams Noord zetten zich in voor een kansrijke start voor ieder kind door gezinnen met schulden veel eerder, sneller en duurzamer te helpen. Zwangeren en gezinnen met kinderen onder de 12 maanden moeten zo snel mogelijk schuldenrust ervaren zodat zij en hun gezin minder stress ervaren, en ouders zich kunnen richten op herstel op andere leefgebieden waar nodig. 

Wat levert het op?

De doelgroep krijgt binnen een week hulp van bewindvoering/budgetbeheer. De schulden worden zo snel mogelijk in kaart gebracht door de Buurtteams Noord en er wordt een voorstel gestuurd naar de Kredietbank om deze (mogelijk) binnen twee maanden af te lossen. Hiermee hopen we dat deze gezinnen minder stress ervaren en een betere kwaliteit van leven hebben. Ook draagt deze snelle schuldsanering bij aan de verminderde zorgkosten.

Betrokken organisaties

  • De Sociale Maatschap + Florijn Civiel Bewind 
  • GGD Amsterdam + het Ouder Kind Team (OKT) 
  • Kredietbank Amsterdam 
  • BovenIJ ziekenhuis 
  • Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 

Projectleiders

Kelly de Jong, k.dejong@buurtteamamsterdamnoord.nl 

Jan Achterbergh, j.achterbergh@buurtteamamsterdamnoord.nl