Matching van inwoners met nieuwe huurwoningen

Matching van inwoners met nieuwe huurwoningen

Momenteel wordt voor twee buurten een pilot ‘Zorgzame wijken’ uitgewerkt. Het overkoepelende doel van de pilots is om de leefbaarheid in kwetsbare buurten te verbeteren. Het project richt zich niet zozeer op bestaande cliënten van zorgpartijen, maar op andere bewoners in de buurt. Dit vraagt om een andere, bredere rol van zorgpartijen. Per pilot ziet de invulling er anders uit. Voor Van der Pekbuurt zijn Ymere en het Buurtteam in juli 2023 van start gegaan met de ‘warme overdracht’, waarbij gesprekken met Ymere worden gepland voor kwetsbare huurders. De pilot in Westland/Delflandpleinbuurt-Zuid start, naar verwachting dit najaar. Deze pilot bestaat uit twee onderdelen: inloopspreekuren voor bewoners met maatschappelijke partners én buurtactiviteiten

Wat levert het op?

Doel van de pilot is om een kwetsbare huurder direct te voorzien van zorgondersteuning en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de Van der Pekbuurt.

Betrokken organisaties: 

  • Gemeente Amsterdam
  • HVO Querido
  • Buurtteams
  • woningcorporatie Ymere
  • Combiwel 

Projectleider:

Hishaam Eldewieh, hishaam.eldewieh@hvoquerido.nl