Over Beter Samen in Noord

Wie zijn wij

Beter Samen in Noord is een actueel (triple aim) programma van de Krijtmolenalliantie dat inzet op vernieuwing, verbinding en integratie van zorg en welzijn met als uitkomst: • een betere gezondheid en kwaliteit van leven • een betere ervaren behandeling van de patiënt, cliënt en bewoner • tegen beheersbare kosten.
Over Beter Samen in Noord

Beter Samen in Noord is een samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Samen pakken we de zorg en hulpvragen op en proberen die zo goed mogelijk voor en samen met de cliënt op te lossen.

Samen werken we aan het vormgeven van integrale zorg en welzijn, zodat de hulp- en zorgvragen van de cliënt écht centraal komen te staan. We ontwikkelen programma’s op het gebied van integrale zorg en welzijn voor:
• ouderen met verhoogde kwetsbaarheid
• mensen met armoedeproblematiek
• mensen met problematiek op meerdere domeinen

Beter Samen in Noord streeft naar baanbrekende vernieuwingen in zorg en welzijn. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. Zij zijn bereid daar ‘domeinvrije’ afspraken over te maken. Baanbrekend, omdat organisatievormen, praktijken en de huidige financieringsstructuur vaak nog in de weg staan om de zorg rondom de burger op die manier te regelen.

Lees hier de NZa-publicatie van oktober 2020 over hoe verschillende partijen zich inzetten voor deze baanbrekende vernieuwing in zorg en welzijn.