Betere zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Betere zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) hebben verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar worden niet extra gescreend. Gezondheids- en leefstijlscreening bij inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen kan helpen in hun algehele welzijn en gezondheid, waarbij ook hun geestelijke gezondheid hierdoor kan verbeteren. Juist mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben door hun stress, leefstijl, erfelijke factoren en medicatie meer kans op hart- en vaatziekten.

We zetten in op passende fysieke screening van inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Dit betekent voor de Noorderling met een ernstige psychiatrische aandoening dat hij/zij ook vanuit de huisartsenpraktijk extra ondersteuning krijgt op het gebied van (voorkomen en behandelen van) onder meer hart- en vaatziekten.

Wat levert het op?

Betere zorg voor patiënten met EPA in de huisartsenpraktijk, waardoor patiënten naar verwachting minder hart- en vaatziekten zullen ontwikkelen en een algehele betere gezondheid ervaren.

Betrokken organisaties

  • Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra 
  • Arkin/Mentrum 
  • Huisartsenpraktijk SAG Banne Buiksloot 
  • Huisartsenpraktijk Kadoelerbreek 
  • Buiksloter apotheek 
  • Buurtteams Noord 

Projectleider

Heleen Wilde, hwilde@sag-amsterdam.nl