Doelen

Doelstellingen

Beter Samen in Noord: van problematiek naar kansen

Beter Samen in Noord betekent vernieuwing, verbinding en integratie van zorg en welzijn, zodat:

 • inwoners van Amsterdam-Noord een betere gezondheid en kwaliteit van leven krijgen en ervaren.
 • er in de regio structureel aandacht is voor preventie, waardoor problemen op gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid zo veel als mogelijk worden voorkomen. 
 • inwoners van Amsterdam-Noord ervaren dat alle vormen van behandeling, zorg en ondersteuning uitgaan van en gericht zijn op behoud van zelfregie en zelfstandigheid. 
 • inwoners van Amsterdam-Noord deze zorg of ondersteuning als plezierig ervaren. En als een samenhangend, vloeiend continuüm, ongeacht of deze door de huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en/of een andere zorg- of welzijnsverlener wordt geboden. 
 • er passende integrale zorg- en ondersteuning is - zo nodig intensievere vormen van casemanagement – als iemand dit nodig heeft.
 • zorgverleners – ook in het ziekenhuis – niet alleen een ‘ziekte’ of aandoening behandelen, maar vanuit een integrale benadering en samenwerking in het regionale netwerk proberen om de patiënt met zijn ziekte(n) of aandoeningen te helpen, juist ook als deze (complexe) zorg- of ondersteuningsbehoeften heeft op diverse levensdomeinen.
 • de zorg- en welzijnsprofessionals in Amsterdam-Noord door deze samenwerking en integrale aandacht voor gezondheid, welzijn en preventie meer plezier in hun werk beleven.
 • de regionale zorgkosten beheersbaar blijven.
Doelen

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.