Over Amsterdam-Noord

Over Amsterdam-Noord

Amsterdam-Noord is een bijzonder gebied. Kansrijk vanwege de geografische afbakening, goede onderlinge samenwerking en inwonersgroei (alleen al tot 2030 22% groei). Tegelijkertijd kent het een relatieve achterstandspositie en zijn er kansen voor verbetering.

Bij veel burgers is sprake van een achterstand als het gaat om inkomen, onderwijs, veiligheid of gezondheid. Wat eveneens opvalt is de hoogte van de zorgkosten; vooral voor ziekenhuis-, geboortezorg, curatieve GGZ- en farmacie zijn de kosten in Amsterdam-Noord hoger dan gemiddeld. Dit zal waarschijnlijk toenemen.
Daar staat tegenover dat Amsterdam-Noord een kansrijk gebied is, vanwege de geografische afbakening, goede onderlinge samenwerking en inwonersgroei. Er zijn goede contacten tussen zorgverleners in de regio. Ook zal de bevolking in Amsterdam-Noord alleen al tot 2030 groeien met 22%.

Van problematiek naar kansen:

  • De populatie van stadsdeel Amsterdam-Noord kenmerkt zich onder andere door een hoog aandeel inwoners met een lage sociaal economische status, een relatief slechte
    gezondheid, een bovengemiddeld percentage chronisch zieken en een hoog zorggebruik.
  • Het grote gebruik van dienstverlening en zorg door inwoners met een lage sociaal economische status.
  • Het tot dusver ontbreken van structurele aandacht voor en mogelijkheden van duurzame verankering van innovatieve werkwijzen.
  • De verwachte stijging van uitgaven in welzijn en zorg.

Deze situatie was aanleiding voor de zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam-Noord om vanuit een nieuw zorgconcept te gaan werken. Sinds 2009 zijn zij verenigd in de Krijtmolenalliantie.

Over Amsterdam-Noord

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.