Verslag workshops bijeenkomst Beter Samen in Noord - 28 mei 2024

Verslag workshops bijeenkomst Beter Samen in Noord - 28 mei 2024

Tijdens de bijeenkomst Beter Samen in Noord op 28 mei 2024 werden verschillende workshops gegeven over thema's die spelen binnen de projecten. Deelnemers deden niet alleen nieuwe kennis op, maar maakten ook kennis met elkaar!

1. Zorgzame Wijk

Workshopleiders
Sascha Schrader - Lang Leven Thuisflats
Anna Noyons - Ink Social Design Studio
Nicole van Est - Stichting Hamerkwartier
Erna Berends - De Sociale Maatschap

Deze workshop ging over hoe wij, zorg- en welzijnsorganisaties, bijdragen aan zorgzame wijken. Twee initiatieven werden kort toegelicht waarna de deelnemers vragen stelden en input leverden. Sascha vertelde over de Lang Leven Thuisflat in Osdorp. In Amsterdam zijn er op dit moment tien, een elfde komt eraan. Het zijn flats voor oudere bewoners. Aan iedere flat zijn een aantal welzijn- en zorgorganisaties gekoppeld. Per flat kijken organisaties en bewoners wat er nodig is. Voordelen zijn onder meer dat werk logischer ingezet kan worden en dat problemen eerder worden gesignaleerd en opgelost. Anna en Nicole zijn betrokken bij de inrichting van het Hamerkwartier in Noord. Het is een maatschappelijk programma. Vraag aan de deelnemers was: wat moeten we volgens jullie meenemen bij de invulling van het Hamerkwartier. Het werd een gesprek over de buurt van de toekomst. Hoe richt je die zó in dat er goed ingespeeld wordt op de sociale uitdagingen die er komen? Een van de deelnemers suggereerde om een hele straat te verhuizen. Zo kan een oudere het relevante netwerk meenemen naar een nieuwe omgeving waar die comfortabel oud kan worden. Echt out of the box!

2. Geldzorgen? Zo ga je het gesprek aan!

Workshopleider
Anna-Laura van Eeden - De Sociale Maatschap"Ik ben niet zo van de medicijnen."
Ooit gedacht dat deze opmerking van een patiënt of cliënt een signaal kan zijn dat iemand geldzorgen heeft? In de workshop ‘Geldzorgen? Zo ga je het gesprek aan!’ nam Anna-Laura van Eeden van De Sociale Maatschap de deelnemers mee in de wereld van geldzorgen. Hoeveel Amsterdammers hebben hiermee te maken? Wat zijn de signalen en hoe kan je ze herkennen? Hoe werkt stress en wat gebeurt er bij een ‘flipped brain’? Tijdens de workshop legde Anna-Laura deze zaken uit en ging ze in gesprek met de deelnemers. Vanuit verschillende perspectieven in de zaal werd inzicht gegeven in de manier waarop huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, buurtteammedewerkers, maatschappelijk werkers, medisch specialisten en andere professionals wel of niet in aanraking komen met Amsterdammers met geldzorgen en hoe ze dit aanpakken. Deelnemers én trainer leerden van elkaars ervaringen. We sloten af met een stukje praktijk: van signaal naar gesprek. Aan de hand van een hand-out en eigen ervaringen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek als professional en cliënt om te oefenen met de verschillende technieken. Meer weten? Bekijk de presentatie van de workshop hier, of neem contact op met Anna-Laura van Eeden via a.vaneeden@buurtteamjongeren.nl


3. Omdenken, in gesprek over de transformatie van zorg naar welzijn

Workshopsleiders
Annemiek de Nooijer en Bo Peperkamp - Andersson Elffers Felix


Met Beter Samen in Noord werken we aan de transformatie van zorg naar welzijn. Maar wat betekent deze transformatie eigenlijk? En doen wij hier voldoende aan? We gingen met elkaar in gesprek over dit thema via een aantal stellingen. Bijvoorbeeld de stelling ‘Het is mijn taak om inwoners te helpen met andere hulpvragen dan die binnen mijn vakgebied vallen en toe te leiden naar passende hulpverleners.’ De professionals waren het eens met deze stelling, maar gaven ook aan dat zij niet altijd weten welke hulp er allemaal is. Het buurtteam benadrukte dat er altijd naar hen doorverwezen kan worden en de gemeente gaf aan dat zij in gesprek zijn over de mogelijkheden om de sociale kaart van Amsterdam Noord te updaten. Andere stellingen waar we bij stilstonden waren ‘Met onze hulpverlening staan we mensen in de weg en nemen we regie over’ en ‘Voor oudere inwoners is een praatje belangrijker dan goede medische zorg’.
Met Beter Samen in Noord beogen we juist de beweging naar de voorkant, naar welzijn en naar een bredere kijk op gezondheid. Dat vraagt wat van professionals, zoals soms een andere werkwijze. Met deze workshop wilden we de aanwezige professionals aanzetten tot nadenken over wat er mogelijk nog meer achter een hulpvraag zit. We hopen dat professionals in de toekomst nadenken of een collega zorg- of welzijnsprofessional hier mogelijk iets in kan betekenen. De transformatie van zorg naar welzijn kunnen we immers enkel samen maken!

4. Verbreed je netwerk

Workshopleider
Marjo Wolters - Arkin


Tijdens de workshop 'Verbreed je Netwerk' gingen de professionals uit Noord met elkaar in gesprek. In korte, interactieve gesprekjes werden enthousiast speciale 'netwerk vriendenboekjes' ingevuld. Iedereen deed met veel plezier mee en de sfeer was ontzettend gezellig. Het resultaat? Veel nieuwe contacten en waardevolle verbindingen! Enkele reacties van deelnemers waren: “Wat een leuke manier om kennis te maken met elkaar!” “Ik heb weer nieuwe contacten opgedaan in Noord.” “Heel fijn dit, want zo heb ik weer mensen ontmoet die heel erg nuttig zijn voor mijn (net)werk.”
Dank aan iedereen die erbij was en bijdroeg aan het succes van deze workshop.