University of Zurich op bezoek bij Beter Samen in Noord

University of Zurich op bezoek bij Beter Samen in Noord

Op maandag 10 juni kwam de University of Zurich op bezoek bij Beter Samen in Noord. Twintig studenten van de Master of Advanced Studies (MAS) gingen met ons in gesprek over BSiN. Deze Master wordt gevolgd door gezondheidsprofessionals, waaronder verpleegkundigen en fysiotherapeuten in managementfuncties, artsen, beleidsmedewerkers en zorgverzekeraars.

Namens Beter Samen in Noord gingen Annemiek de Nooijer (programmamanager Beter Samen in Noord) en Erna Berends (lid van het kernteam Beter Samen in Noord namens de Sociale Maatschap) in gesprek met de Zwitserse gezondheidsprofessionals. De structuur en samenwerking van Beter Samen in Noord werd toegelicht en we stonden stil bij de uitdagingen die wij ervaren. Ook vroegen de professionals naar de rol die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden zoals Beter Samen in Noord.

De gezondheidsprofessionals namen ons vervolgens mee in het Zwitserse gezondheidsstelsel. Anders dan in Nederland wordt beleid in Zwitserland per kanton gemaakt. Dit maakt dat domeinoverstijgend experimenteren afhangt van de regio en de instellingen in de regio.

We stonden samen stil bij hoe ingewikkeld het is om financiering van de huidige uitdagingen in de zorg te regelen. De financiering van het Nederlandse stelsel, vanuit zorgverzekeraars en rijks- en gemeentelijke financiering, werd door de Zwitserse professionals als ingewikkeld gezien. Daarentegen viel het ons op dat de eigen bijdrage in Zwitserland een vast percentage is, waardoor er mogelijk een drempel voor de zorg ontstaat.

Mooi om ook internationaal lessen te delen over het verkleinen van gezondheidsverschillen en domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn!