Beter Samen in Noord in de Tweede Kamerbrief over één jaar IZA

Beter Samen in Noord in de Tweede Kamerbrief over één jaar IZA

In Beter Samen in Noord werken De Sociale Maatschap (Buurtteams Noord), Evean, Cordaan, BovenIJ, HVO Querido, Arkin, DOCK en SAG samen in de Krijtmolenalliantie. Maarten van Ooijen noemt het samenwerkingsverband als succesvol voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn in de Tweede kamerbrief over één jaar IZA.

Sinds de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in september 2022 is de zorg en het welzijn in Nederland in beweging. Belangrijke thema’s binnen het IZA zijn meer aandacht voor preventie en meer samenwerking in zorg en welzijn, om passende zorg te leveren en in te zetten op voorkomen van gezondheidsproblemen. Om stil te staan bij het 1-jarige bestaan van het IZA is op 4 oktober een kamerbrief verstuurd door demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen. In deze brief wordt het voorbeeld van de Krijtmolenalliantie, de partijen die samenwerken in Beter Samen in Noord, genoemd:

“Of de Krijtmolenalliantie, een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam-Noord, die samen werken aan het vormgeven van integrale zorg en welzijn, zodat de hulp- en zorgvragen van de cliënt echt centraal komen te staan.”

Mooi dat onze inzet en harde werk wordt gezien als succesvol voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn! We blijven inzetten op nog verdergaande samenwerking om zo de inwoners in Noord passender te kunnen helpen en de zorg toegankelijk te houden.

Wil je de hele kamerbrief lezen? Dat kan via file (overheid.nl)