Het verhaal van Marije

Het verhaal van Marije

Marije Vastenouw werkt als preventiemedewerker bij Arkin en zet zich in om de mentale gezondheid van inwoners van Amsterdam-Noord te verbeteren. Hierbij samenwerken met andere organisaties voor zorg en welzijn is voor haar vanzelfsprekend: ‘betere samenwerking betekent betere zorgverlening’. Ze noemt het project Beter Samen in Noord dan ook een positieve impuls voor het stadsdeel.

Marije Vastenouw werkt als preventiemedewerker bij Arkin en zet zich in om de mentale gezondheid van inwoners van Amsterdam-Noord te verbeteren. Hierbij samenwerken met andere organisaties voor zorg en welzijn is voor haar vanzelfsprekend: ‘betere samenwerking betekent betere zorgverlening’. Ze noemt het project Beter Samen in Noord dan ook een positieve impuls voor het stadsdeel.  

Kun je vertellen wat je doet als preventiemedewerker bij Arkin?  
Allereerst is het goed om te weten dat Arkin een grote ggz-instelling in de regio Amsterdam is. We hebben elf specialismen die samen het hele spectrum van de geestelijke gezondheidszorg beslaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specialistische psychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg en spoedeisende hulp. En net als in de andere stadsdelen, behandelen mijn collega’s ook in Amsterdam-Noord cliënten.  

Als preventiemedewerker behandel ik geen cliënten, maar is mijn doel om problemen te voorkomen of voorkomen dat de problemen erger worden. Samen met mijn collega’s van preventie, sta ik klaar voor mensen die vragen hebben over hun psychische gezondheid of op zoek zijn naar de juiste hulp. Wij kunnen dit bieden middels een persoonlijk adviesgesprek, voorlichting, training of het aanreiken van online zelfhulp.  

Hoe zou je jouw doelgroep omschrijven? 
We zijn er voor iedereen en richten ons op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan mensen die lichte of beginnende klachten hebben zoals stress, somberheid of angst. Of als je bijvoorbeeld samenwoont met iemand die daar last van heeft. Voor sommige behandelingen is de wachttijd erg lang, ook daarvoor kunnen wij ondersteuning bieden. We hebben een training die speciaal ontwikkelt is om al pre-behandeling aan de slag te gaan met het werken aan herstel. 

Wij geven daarnaast ook consultatie en advies aan vrijwilligers en professionals over (vroeg)signalering van psychische klachten, en hoe daarmee om te gaan. Of we denken mee, bijvoorbeeld met de POH GGZ (praktijkondersteuner), welk type hulp goed zou kunnen aansluiten bij de cliënt. De oplossing kan dan ook liggen bij ondersteuning vanuit het maatschappelijke domein. 

En wat kunnen jullie die personen concreet bieden?  
We geven informatie en ondersteuning in de vorm van persoonlijke adviesgesprekken, cursussen en (zelf)hulp. Daar kan iedereen aan meedoen. Zo geven we bijvoorbeeld cursussen aan groepen volwassenen en ouderen over specifieke onderwerpen, zoals assertiviteit, somberheid of ‘vitaal leven boven de 60’, zijn er bijeenkomsten speciaal voor mensen met een migratieachtergrond, of ontmoetingsbijeenkomsten voor naasten. 

Wat versta je onder zelfhulp?  
Op www.mijnihulp.nl staan allerlei modules die mensen gratis online kunnen volgen om in hun eigen tempo, zelfstandig te werken aan hun psychische gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de module ‘Omgaan met stress’, ‘Omgaan met somberheid’ en ‘Als de zorg te zwaar is’. Ook is op deze site allerlei informatie te vinden over bijvoorbeeld paniek, slaapproblemen, onzekerheid of piekeren. We vertellen wat het is en geven tips over wat je eraan kunt doen.  

Onlangs hebben we een nieuwe module ontwikkeld over leefstijl. Hierin staan de effecten van je leefstijl op je mentale gezondheid centraal. Mensen kunnen hier zelfstandig mee aan de slag, maar ik kan ook ondersteuning bieden middels videobellen, chat of email als ze een gerichte hulpvraag hebben.   

Waarom is aandacht voor samenwerking zo belangrijk volgens jou?  
Amsterdam-Noord is een relatief groot stadsdeel en er bestaan veel verschillende initiatieven voor de inwoners. Niet alleen vanuit Arkin, maar dus ook van allerlei andere zorg- en welzijnsorganisatie. Het is niet altijd makkelijk om daar overzicht in te krijgen, zowel voor de bewoners niet, als voor professionals zoals huisartsen en praktijkondersteuners.  

Beter Samen in Noord heeft tot doel om allerlei initiatieven aan elkaar te verbinden. Dat is vooral belangrijk, omdat een hulpvraag bijna nooit alleen over psychische hulp gaat. Samen werken we aan het vormgeven van integrale zorg en welzijn, zodat de hulp- en zorgvragen van de cliënt écht centraal komen te staan. 

Heb je daar een voorbeeld van?  
Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met Gezond Noord. We organiseren in een jaar verschillende trainingen zoals ‘Omgaan met stress’, ‘Liever bewegen dan moe’ en ‘Direct aan de slag’. De deelnemers worden zowel door hen als door ons aangedragen waardoor we een groter bereik hebben. En zij beschikken over een ruimte om de training aan te kunnen bieden. Vanuit ons team is er een trainer die de cursus kan geven.  

Wij kunnen het grootste deel van onze trainingen kosteloos aanbieden. We worden dan ook regelmatig gevraagd als onderdeel van een bestaande groep of training. Een ander mooi voorbeeld is de Gouden Mannen. Zij bieden een uitgebreid programma van 3 keer 20 weken waarin de ontwikkeling van de mannen centraal staat op het gebied van taal- en computervaardigheden, maar ook de gezondheid. Wij bieden 20 weken lang als onderdeel van dit programma Mannenwijzer aan, waarin de mentale gezondheid uitgebreid aan bod komt. 

Tot slot, wat is jouw visie op de samenwerking?  
Samenwerken met maatschappelijke organisaties, verwijzers, cliënten en naasten zit in ons dna. Een initiatief als Beter Samen in Noord bekrachtigt dat alleen maar. Zoals ik eerder al zei: een psychisch probleem kent vele aspecten en door samen te werken kunnen we de zorg verbeteren en de stad écht gezonder maken. Op onze site is ons aanbod te vinden. Maar ik zou graag willen dat we elkaar vooral opzoeken, van elkaar leren en elkaar inspireren.  

Meer lezen over preventie bij Arkin? Kijk dan op www.arkin.nl/preventie