Integrale acute zorg voor ouderen

Integrale acute zorg voor ouderen

Een acuut probleem thuis: een val in de badkamer, een huis vol rommel, een zichzelf verwaarlozende 75 jarige man in een kleine bovenwoning, zonder familie of mantelzorg. De man belandt na bezoek van de huisarts op de huisartsenpost om 20.00 uur ’s avonds. Zijn heup blijkt niet gebroken, wel gekneusd. Naar huis kan nu niet meer. Waar moet deze man heen? Hoe organiseren we dat met elkaar?

Wat houdt het project in?

Huisartsen en artsen op een huisartsenpost of Spoedeisende Hulp komen steeds vaker patiënten tegen bij wie de combinatie van hoge leeftijd, verschillende aandoeningen, cognitieve problemen en/of sociale problematiek, zorgen voor een complexe situatie. Opname in het ziekenhuis is niet altijd nodig en zeker ook niet altijd de beste oplossing. Wat zijn de alternatieven?

Huisartsen vinden soms de triage voor eerstelijnsverblijf (ELV) ingewikkeld en geven aan dat het tijdrovend is om met de verschillende zorgaanbieders te overleggen over beschikbare bedden voor (tijdelijk) verblijf in het verpleeghuis. Vaak blijkt een dergelijk eerstelijnsverblijf-bed ook niet direct beschikbaar. Dan lijkt insturen naar en opnemen in het ziekenhuis de enige optie. Alternatieve mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld acuut inzetbare thuiszorg of opname op “eerstelijnsverblijf” zijn nog niet goed 24/7 ingeregeld. 

Het blijkt ook nog onvoldoende duidelijk wat de mogelijkheden en criteria zijn voor (tijdelijke) opname in een verpleeghuis en zorg thuis. Alle recente wijzigingen in wet- en regelgeving rondom de Wlz, Wmo en Zvw hebben nog niet bijgedragen aan verdere opheldering.

Met dit project van Beter Samen in Noord willen we een situatie creëren waarin oudere burgers in Amsterdam-Noord de juiste (acute) zorg op de juiste plek krijgen. Passend en makkelijk inzetbaar. We zetten daarin de volgende stappen:

Het realiseren van een 24/7 werkend regionaal aanmeldportaal: het aanmeldportaal ondersteunt via één centraal telefoonnummer de plaatsing van patiënten op een eerstelijnsverblijf-plek. Het aanmeldportaal is sinds april 2018 24/7 operationeel. Gedurende de gehele implementatiefase registreren we hoe het gaat:

 • hoe vaak wordt het centrale nummer gebeld;
 • hoeveel patiënten kunnen wel of niet op een eerstelijnsverblijf-plek geplaatst;
 • hoe lang moet hierop gewacht worden;
 • hoeveel patiënten worden in het BovenIJ ziekenhuis opgenomen die naar een eerstelijnsverblijf-plek hadden kunnen gaan, etc.

Op basis van een evaluatie van deze data passen we het proces aan en bekijken we of er meer eerstelijnsverblijf-capaciteit nodig is. Daarnaast werken we toe naar een ‘senior vriendelijke’ Spoedeisende hulp en Acute Opname Afdeling, met goede geriatrische acute zorg en fysieke aanpassingen waar nodig: de juiste zorg op de juiste plek voor ouderen.

Voor wie is het?

Oudere burgers in Amsterdam-Noord die acute zorg nodig hebben.

Wie zijn de spelers?

 • Huisartsen
 • Huisartsenpost
 • BovenIJ ziekenhuis
 • Cordaan
 • Evean
 • Amstelring

Wat gaat het project opleveren?

 • Een regionaal 24/7 aanmeldportaal dat (huis)artsen in Amsterdam-Noord ondersteunt bij de triage en plaatsing van patiënten op een eerstelijnsverblijf-plek.
 • Inzicht in de capaciteitsbehoefte en voldoende beschikbaarheid van eerstelijnsverblijf-plekken in de regio.
 • Een senior vriendelijke Spoedeisende Hulp, Acute Opname Afdeling en Huisartsenpost in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord.
 • Samenwerking tussen (huis)artsen en wijkverpleegkundigen en de mogelijkheid van 24/7 acuut inzetbare thuiszorg vanaf de Spoedeisende Hulp of een Acute Opname Afdeling.

Doelstelling project

Met dit project willen we een situatie creëren waarin oudere burgers in Amsterdam-Noord de juiste (acute) zorg op de juiste plek krijgen. Passend en makkelijk inzetbaar. Belangrijke maatstaf is het voorkomen van onnodige bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en vermijdbare ziekenhuisopnames van ouderen die in Amsterdam-Noord wonen.

Deelnemers

 • Cordaan
 • Evean
 • Amstelring
 • BovenIJ ziekenhuis
 • ELAA
 • Huisartsen Amsterdam-Noord
 • Huisartsenpost
Integrale acute zorg voor ouderen

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.