Exception while creating a value.

Exception while creating a value.

Integrale acute zorg voor ouderen

Een acuut probleem thuis: een val in de badkamer, een huis vol rommel, een zichzelf verwaarlozende 75 jarige man in een kleine bovenwoning, zonder familie of mantelzorg. De man belandt na bezoek van de huisarts op de huisartsenpost om 20.00 uur ’s avonds. Zijn heup blijkt niet gebroken, wel gekneusd. Naar huis kan nu niet meer. Waar moet deze man heen? Hoe organiseren we dat met elkaar?
System.IO.IOException: An unexpected network error occurred. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count) at Lucene.Net.Store.SimpleFSDirectory.SimpleFSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len) at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.Refill() at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadByte() at Lucene.Net.Store.IndexInput.ReadVInt() at Lucene.Net.Index.TermBuffer.Read(IndexInput input, FieldInfos fieldInfos) at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.Next() at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.ScanTo(Term term) at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Get(Term term, Boolean useCache) at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Terms(Term term) at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.MultiTermEnum..ctor(IndexReader topReader, IndexReader[] readers, Int32[] starts, Term t) at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.Terms(Term term) at Lucene.Net.Search.WildcardTermEnum..ctor(IndexReader reader, Term term) at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.GetEnum(IndexReader reader) at Lucene.Net.Search.MultiTermQuery.ConstantScoreAutoRewrite.Rewrite(IndexReader reader, MultiTermQuery query) at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.Rewrite(IndexReader reader) at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader) at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader) at Lucene.Net.Search.IndexSearcher.Rewrite(Query original) at Lucene.Net.Search.Query.Weight(Searcher searcher) at Lucene.Net.Search.Searcher.Search(Query query, Collector results) at Examine.LuceneEngine.SearchResults.DoSearch(Query query, IEnumerable`1 sortField, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\SearchResults.cs:line 110 at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 182 at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMediaCacheValues(Int32 id) at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.b__0() --- End of inner exception stack trace --- at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency) at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles) at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id) at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId) at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(Guid id) at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(Udi id) at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMediaForObject(Object id) at ASP._Page_Views_MacroPartials_AfbeeldingMetBijschrift_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\AfbeeldingMetBijschrift.cshtml:line 4 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro) at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId) at umbraco.presentation.templateControls.Macro.CreateChildControls() at System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() at umbraco.presentation.templateControls.Macro.Render(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at umbraco.library.RenderMacroContent(String Text, Int32 PageId)' -->
Integrale acute zorg voor ouderen

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.