Integrale en herstelgerichte zorg voor ouderen die een nieuwe knie of heup krijgen

Integrale en herstelgerichte zorg voor ouderen die een nieuwe knie of heup krijgen

De meeste patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen gaan de eerste of tweede dag na de operatie vaak weer naar huis. Vanuit een recente inventarisatie naar de behoeften van deze patiënten, weten we dat een deel van deze (vaak oudere) patiënten graag meer begeleiding en ondersteuning zou krijgen in het herstelproces, vooral in de eerste dagen direct na de operatie. Ook hebben mensen vragen over vervangende mantelzorgondersteuning (bijvoorbeeld als zij mantelzorger zijn voor hun dementerende partner maar zij zelf een nieuwe knie of heup moeten krijgen), over de mogelijkheden voor tijdelijke hulp in de huishouding na de operatie of over het regelen van tijdelijke hulpmiddelen thuis in de eerste periode na de operatie.

Onze aanpak

In dit project werken verschillende partijen samen om mensen die geopereerd gaan worden en een nieuwe knie of heup krijgen in het BovenIJ ziekenhuis al vóór de operatie zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen met al deze vragen. Medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis, Cordaan en Evean bieden - op maat gemaakte - geriatrische revalidatiezorg aan direct na de operatie: patiënten kunnen de tweede dag na de operatie al voor een korte periode verblijven op de revalidatieafdeling van Evean of Cordaan en krijgen vervolgens ambulante revalidatiezorg, ook thuis. Samen met de patiënt bereiden we dit traject voor (voorafgaand aan de operatie) en bekijken we welke aanvullende zorg of ondersteuning nodig is rondom de operatie. 

Voor wie is het?

(Vaak oudere) mensen die een nieuwe knie of heup nodig hebben en hiervoor geopereerd worden in het BovenIJ ziekenhuis.

Wie zijn de spelers?

  • BovenIJ ziekenhuis
  • Cordaan (Geriatrische revalidatiezorg)
  • Evean (Geriatrische revalidatiezorg)

Wat gaat het project opleveren?

Een in de praktijk gebracht ‘zorgpad’ electieve knie-/heupoperatie, dat aansluit bij de behoeften en wensen van (vaak oudere) patiënten over de nazorg en ondersteuning bij herstel en revalidatie na de operatie. Geriatrische revalidatiezorg, maar ook andere zorg en ondersteuning zoals hulp bij huishouding, mantelzorgondersteuning en/of het regelen van tijdelijke hulpmiddelen thuis  zijn onderdeel  van dit transmurale zorgpad. Al voorafgaand aan de operatie worden de behoeften en wensen van patiënten geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de patiënt besproken hoe deze herstelgerichte zorg en ondersteuning op maat gemaakt kan worden.

Doelstelling project

Betere (ervaren) kwaliteit van de zorg én ondersteuning voor mensen die een electieve orthopedische ingreep krijgen in het BovenIJ ziekenhuis (nieuwe knie of heup), waardoor er ook een beter herstel optreedt. 

Deelnemers

  • BovenIJ ziekenhuis (orthopedie, geriatrie, afdeling revalidatie en herstel)
  • Cordaan (specialisten ouderengeneeskunde geriatrische revalidatiezorg)
  • Evean (specialisten ouderengeneeskunde geriatrische revalidatiezorg)
Integrale en herstelgerichte zorg voor ouderen die een nieuwe knie of heup krijgen

BSiN logo
Cookies op betersameninnoord.nl

Beter Samen in Noord is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

betersameninnoord.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.